Programmēšanas pakalpojumi. Profesionāli programmēšanas pakalpojumi ikvienam.

Datori, bez kuriem nespējam iedomāties savas ikdienišķās nodarbes, patiesībā ir tikai cilvēka radītu programmu izpildītāji. Ja vēlamies pēc iespējas efektīvāk lietot datoru, izmantot visas tā sniegtās iespējas, nepietiek tikai ar pamatzināšanām un spēju strādāt ar visvienkāršākajām programmām. Noteiktu problēmu risināšanai ir jāuzraksta tā vai cita programma. Mūsdienās piemērojamo programmu iespējas var paplašināt un pielāgot konkrēta uzdevuma risināšanai, izmantojot noteiktus programmēšanas līdzekļus. Katram datora lietotājam vajadzētu mācēt patstāvīgi izveidot vienkāršas programmas. Iemācīties programmēt – tas ir ilgs un ļoti sarežģīts process. To spēj ne katrs cilvēks.

Pirms runājam par programmēšanu plašāk, vispirms vajadzētu skaidri definēt, kas ir programmēšana, kas slēpjas zem šī vienkāršam cilvēka nesaprotamā jēdziena?

Programmēšana ir ar datorprogrammām veicams process, kad algoritms tiek uzrakstīts vienā no programmēšanas valodām. Programmēšana – tas ir matemātikas, inženierijas, zinātnes un mākslas elementu savienojums.

Noskaidrosim, kas ir algoritms? Algoritms ir darbību secība, ko veic, lai sasniegtu noteiktu rezultātu. Programmēšanā izmantojamo algoritmu piemēri ir Eiklīda algoritms, kvadrātsaknes algoritms utt.

Pastāv daudz dažādu programmēšanas valodu, kas ir piemērotas noteiktu uzdevumu atrisināšanai. Pēc programmu veidošanas principiem programmēšanu iedala divos stilos: imperatīvajā un deklaratīvajā programmēšana. Imperatīvo programmēšanu vēl iedala secīgajā, strukturālajā (procedūru) un objektu programmēšanā. Deklaratīvo programmēšanu iedala funkcionālajā un loģiskajā programmēšanā.

Programmēšanas valodu(-as) katrs programmētājs izvēlas atkarībā no mērķiem, kurus viņš vēlas īstenot, kādā jomā strādā. Runājot par ienesīgumu, labākās darbavietas un atalgojums visbiežāk ir ar JAVA programmēšanas valodu strādājošiem speciālistiem. Savukārt visvieglāk darbu atrast ir tiem, kuri programmē PHP valodā.

Noskaidrojuši, kas ir programmēšana un kā to iedala, padomāsim, kas ir labs programmētājs un kas viņam ir jādara, lai par tādu kļūtu? Programmēšanas speciālisti apgalvo, ka programmēšana ir noteikta veida māksla. Tāpat kā spēlēt klavieres, vijoli vai gleznot spēj ne katrs, arī spēja programmēt ir īpaša dotība. Kā likums, labi programmētāji par šo jomu interesējas jau bērnībā vai pusaudžu gados un, laikam ejot, paplašina savas zināšanas un uzlabo prasmes. Īsti šīs jomas speciālisti vienkārši deg programmēšanā. Viņam tas ir gan darbs, gan labākais brīvā laika pavadīšanas veids, pat dzīvesveids.

Par programmētāju piedzimst (tāpat kā par komponistu, mākslinieku, dejotāju u.tml.). Programmētāji pēc aicinājuma interesējas par jaunākajām tehnoloģijām un pastāvīgi rod attīstības iespējas, jo pasaule nestāv uz vietas un savas jomas profesionāļiem jāsoļo kopsolī ar jaunākajām tehnoloģijām. Katram programmētājam ir jābūt apveltītam ar lielisku loģisko domāšanu, matemātikas zināšanām un prasmi to visu pielāgot, rakstot programmas un veidojot algoritmus. Tāpat viņam jābūt ziņkārīgam, zinātkāram, pacietīgam un ar vēlmi visu dzīvi mācīties.

Jaunietis, kurš ir izvēlējies programmētāja specialitāti modes, laba atalgojuma dēļ vai tāpēc, ka citur nav varējis iestāties, nekad nekļūs par savas jomas profesionāli, jo viņam tas vienmēr būs tikai darbs. Tādus cilvēkus var saukt nevis par programmēšanas speciālistiem, profesionāļiem, bet amatniekiem. Formāls skatījums uz savu darbu neļauj gūt lielus ienākumus, jo klienti, laikam ejot, viļas šādu speciālistu darba kvalitātē, un viņi izkrīt no darba tirgus.

Runājot par programmēšanas valodām, labam programmētājam ir jāprot vismaz viena programmēšanas valoda (ideālā gadījumā – vairākas).

Jāteic, ka labu programmētāju Lietuvā patiesi nav daudz. Daži no tiem ir uzņēmuma “Studija 4D” speciālisti, kuru piedāvātie programmēšanas pakalpojumi ir visaugstākās kvalitātes. Labākais kvalitatīvi paveikto darbu apstiprinājums ir lieliskās mūsu uzņēmuma klientu atsauksmes. Mums ir daudz pastāvīgo klientu, kuri mūsu pakalpojumus izmanto ne vienu vien gadu un nekad nav vīlušies. Jo mūsu uzņēmuma programmētāji ir cilvēki, kuri dzīvo programmēšanā, un tas atspoguļojas viņu darbos.

Mēs programmējam PHP valodā. PHP ir populāra programmēšanas valoda, kas tiek izmantota, veidojot mājaslapas. Tā ir diezgan vienkārša un elastīga programmēšanas valoda, kas darbojas daudzās operētājsistēmās.

Datubāze – “MySQL”. Citas tehniskās prasmes: HTML, CSS, XHTML, XML, “XML Schema”, “JavaScript”, “jquery”.

Mūsu mājaslapu programmēšanas pakalpojumi ietver ne tikai jūsu vēlamā veida mājaslapu, interneta veikalu veidošanu, bet arī jau izveidotu mājaslapu, interneta veikalu sakārtošanas un uzturēšanas pakalpojumus. Ņemam vērā klientu individuālās vajadzības un esam gatavi īstenot visneiedomājamākās to ieceres. Veicam individuālus programmēšanas darbus. “Studija 4D” īpašā iezīme – augsta pakalpojumu kvalitāte, pieejamas cenas un individualitāte. Mēs saprotam klientu vēlmi būt individuāliem un palīdzam to īstenot. Jo uzmanību taču iegūst tikai tie produkti un pakalpojumi, kas atšķiras. Mēs to visu garantējam.

Kā redzat, varam veikt visus jums vēlamos, ar programmēšanu saistītos darbus. Mūsu piedāvātie programmēšanas pakalpojumi ir īpaši plaša spektra. Mēs sekojam līdzi jaunākajām tehnoloģijām un tās ieviešam, tāpēc, pasūtot mūsu pakalpojumus, varat nešaubīties, ka saņemsit on top produktu.

S-apratne (klientu vēlmju)

T-alants

U-niversalitāte

D-rosmīgi risinājumi

I-zcelšanās (atšķirīgums)

J-auneklīgums

A-tbildība

D-arbu kvalitāte

error: