Mājaslapu veidošana

Mājaslapu veidošana. Internets, kas vēl nesen bija īsta jaunumu bumba, šobrīd ir kļuvis par dabisku, ikdienišķās dzīves neatņemamu daļu. Gan noteikts uzņēmums, gan uzņēmējs, gan jebkurš vienkāršs cilvēks bez interneta šobrīd pazustu. Taisnību sakot, varbūt ne pazustu, bet vienkārši apmaldītos un attālinātos, ja nebūtu viena no svarīgākajiem dzīves dzinējiem mūsdienu dzīvē vispār. Internets mums ļauj pagūt dzīvot, pagūt zināt. Paplašinoties interneta un mūsdienu tehnoloģiju iespējām, paplašinās arī vajadzība būt internetā: lai būtu redzams, zināms, pamanāms, piesaistošs, iespējas atverošs, informāciju vai pakalpojumus sniedzošs. Var teikt, ka internetā notiek īsta, reāla, aktīva dzīve: notiek intensīva komunikācija, dalīšanās ar domām, tirdzniecība, izklaidēšanās un tiek darīts daudz citu lietu. Mājaslapu veidošana ļauj iekļauties nemitīgi mutuļojošajā interneta un no tā neatņemamajā reālajā dzīvē. Mājaslapu veidošana atver iespējas būt atpazītam, pamanītam, noderīgam. Tieši šā iemesla dēļ mājaslapu veidošana ir kļuvusi par vienu no svarīgākajām nodarbēm informācijas tehnoloģiju jomā.

Mājaslapu veidošana

Mājaslapu veidošana: māksliniekam, uzņēmējam, tam, kurš izklaidējas, vienkāršam zinātkāram cilvēkam un visiem citiem

Mājaslapu veidošana ir aktuāla gan tiem, kuri šīs mājaslapas apmeklē, gan tiem, kuri veido. Pastāvīgā saikne starp apmeklētāju un mājaslapas veidotāju veido milzīgu mijiedarbības tīklu. Mājaslapu veido, lai to apmeklētu, lai tā būtu aktuāla, noderīga, bet apmeklētājam mājaslapa ir būtiska ar to, ka tā var īstenot dažādas vajadzības: komunicēt, interesēties, pirkt u.tml. Noteiktu mājaslapu nebūtu, ja tās nebūtu vajadzīgas; tās nepastāvētu, ja neviens šīs mājaslapas neapmeklētu. Tādējādi to veidošana atbilst dažādām, nebeidzamām, visneiedomājamākajām mūsdienu cilvēka vajadzībām. Tāpēc mājaslapu veidošana ir aktuāla pilnīgi visiem.

Izpausmes internetā ir tik plašas, ka tajā vietu atrod gan dažādu sociālo kārtu cilvēki, gan dažādu profesiju pārstāvji, gan personības ar dažādām vajadzībām. Mājaslapas veidošana var būt aktuāla māksliniekam, kurš vēlas izpausties, rādīt savus darbus, meklēt domubiedrus, uzņēmējam vai uzņēmumam, kas vēlas sasniegt katru klientu un attīstīt savu pakalpojumu vai noteiktu preču tirdzniecību, zinātniekam, kurš vēlas publicēt savus darbus, utt. Mājaslapu veidošana ievelk katru cilvēku, katru vajadzību, lai arī cik, šķietami, plaši, atšķirīgi un neapverami tas būtu. Mājaslapu veidošana ļauj apvienoties kopienās, domubiedru grupās, ļauj īstenot dažādas cilvēku vajadzības: dalīties ar informāciju, interesēties par mūsdienu aktualitātēm, izklaidēties, komunicēt. Mājaslapu veidošana savieno daudzveidīgo cilvēci vienā lielā kopienā un tāpat arī mazākās kopienās atbilstoši vajadzībām un interesēm.

Mājaslapu veidošana: mājaslapu tipi, kas atbilst dažādām vajadzībām

Ir daži galvenie mājaslapu tipi, ko nosaka noteiktu cilvēku grupu uzmanību šai mājaslapai atbilstoši vajadzībām, interesēm un darbības virzieniem. Galvenie tipi, ko izdalījusi Laima Ričkute (Laima Ričkutė), ir šādi:

  • Komerciālās mājaslapas. Vēl tās tiek dēvētas par interneta veikaliem. To mērķis – piesaistīt klientus, kuriem jāpārdod pakalpojumi vai noteiktas preces. Interneta veikalu popularitāti nosaka to ērtums: pasūtīt preci vai pakalpojumu var, neizejot no mājām, bet preces izvēlēšanās un pirkšana internetā neatņem tik daudz spēka kā fizisko veikalu apmeklēšana. Tāpēc komerciālās mājaslapas ir ļoti populāras, noderīgas un pieprasītas. Turklāt uzmanīga sekošana līdzi pārdošanai internetā var palīdzēt veidot veiksmīgāku biznesu, jo tādā veidā iespējams uzzināt klientu vajadzības un noteiktu preču pieprasījumu.
  • Reprezentatīvās mājaslapas. Šāda tipa mājaslapās tiek sniegta informācija par noteiktu cilvēku vai uzņēmumu. Tās ir ērtas, jo sniedz izsmeļošu informāciju par kādu personību, zinātnieku, mākslinieku, politiķi vai pat uzņēmumu u.tml. Tajās viss iespējamais materiāls tiek ievietots vienuviet, tāpēc ir ērtas ieinteresētajiem apmeklētājiem. Tāpat šāda veida mājaslapas ir vienkāršas, jo tās retāk jāatjauno, nepieciešama neliela uzturēšana, jo sniegtā informācija parasti nemainās, ir statiska vai maz un reti labojama.
  • Kopienu mājaslapas. Šīs mājaslapas ir paredzētas, lai apmainītos ar informāciju. Parasti tās piesaista cilvēkus ar kopīgām interesēm un redzējumu, kuri pēc tam komunicē, dalās ar domām, diskutē, aizsāk draudzību. Sociālo tīklu lapas pieder kopienu mājaslapām un ir īpaši izplatīts, populārs mājaslapu tips, kas piesaista ļoti daudz cilvēku.
  • Izklaižu mājaslapas. Kā jau norāda pats nosaukums, tās ir aktuālas tiem cilvēkiem, kuri meklē izklaides: vēlas skatīties filmas, klausīties mūziku, spēlēt spēles. Šīs mājaslapas piesaista ļoti daudz cilvēku, kuri vēlas atpūsties, atslābināties, darbu uz brīdi nomainīt pret patīkamāku nodarbi.
  • Jaunumu portāli (mājaslapas). Šāda tipa mājaslapās tiek publicētas dažādas aktualitātes apskatu, komentāru un rakstu veidolā. Šādās mājaslapās informācija cirkulē bez apstājas: tiek ievietoti arvien jauni raksti un citi materiāli, tāpēc šādu mājaslapu uzturēšana prasa daudz laika un pūļu, jo tās pastāvīgi jāatjauno.
  • Interneta dienasgrāmatas (angļu v.: blog). Parasti lietuvieši šā tipa mājaslapas nosaukšanai adaptē anglisko nosaukumu “blogs”. Tās ir kā dienasgrāmata internetā, kurā ievietojami publiski izteikumi, domas, viedoklis un visi citādu veidu teksti. Interesanti ir tas, ka šā tipa mājaslapas kļūst populāras kā reklamēšanās veids. Tāpēc tā saucamie blogi kļūst populāri to uzņēmumu vidū, kuri meklē jaunus reklāmas kanālus un tiecas neatpalikt no interneta tendencēm. Rūpīgi uzturēta interneta dienasgrāmata var būt noderīga, lai popularizētu pārdodamos pakalpojumus vai citus produktus. Tāpēc atliek vien pastāvīgi ievietot dažādus tekstus, sapulcināt blogu lasošu kopienu un šādā veidā nodot vēlamo informāciju.
  • Personīgās tīmekļa vietnes. Tas ir mājaslapu tips, kas strauji gūst popularitāti spilgtu personību vidū. Personīgajā tīmekļa vietnē tiek ievietota personiskā informācija par pašu tīmekļa vietnes īpašnieku, tā darbībām, darbiem, par dzīvi (ja tas ir noderīgi), mēdz būt fotogrāfijas, personiski raksti, darbi, veikumi u.tml. Šāda tipa mājaslapa var būt noderīga gan tās veidotājam, kas vēlas savus darbus un materiālus apkopot bez haotiskas svaidīšanās, gan tās mājaslapas apmeklētājam, kurš interesējas par noteiktu personību, jo vienuviet parādās visa nepieciešamā informācija.
error: